Create a Better Life
GVNT

smart farm 
housing

 

A B O U T

아르케 (주)지브이엔텍은 2010년 4월 국내외 혁신적인 디자이너와의 협업으로 탄생했습니다 또한 우리는 smart farm, housing 분야의 선도적 역할을 위해 노력하고 있습니다.
ARCHE, GVNT의 브랜딩은 철학, 콘셉트, 가치, 혜택, 속성이 담긴 아이덴티티를 구현하는 과정입니다  ARCHE, GVNT는 가치를 창출하기 위해 인문학적인 사유를 바탕으로 브랜드에 내재한 가치와 철학을 제품과 서비스에 한 몸처럼 녹여낼 수 있는 역량을 가진 블렌더입니다.                                               
우리는 Smart Farm Design, Housing Design의 솔루션을 지속적으로 제공합니다.                                                                                         

H I S T O R Y

EXHIBITION
‌2017. 44th MBC건축박람회
2017. 경향하우징페어 
2017. 동아리빙&홈페어 
2017. 서울호텔쇼 
2018. 동아리빙&홈페어
2019.MBC건축박람회
‌2020.MBC건축박람회        INTERNATIONAL EXHIBITION
2016. 홍콩 국제 라이팅 쇼
2017. 홍콩 국제 라이팅 쇼
‌2018.독일 국제 라이팅전시회
COMPANY HISTORY
‌2010.주식회사 지브이엔텍 설립
2011.Transformer KC인증      
2012.(주)현대하이스코협력사  
‌2016.홍콩 프레시즌사 업무협약
2016. 홍콩 지사설립                    
2017. 김포쇼룸 오픈                    
2017. 안양평촌점 오픈                
2017. ARCHE KC EMI인증
2020. 빅테이터.머신러닝 기반 농업 솔루션 개발
2021. 컨테이너형 식물 농장 시스템 설계
2023. AI.로봇 기반 수직 농장 시스템 개발

        
M E D I A
‌2017.네이버TV"취향을담다"협찬
2019.TV조선 드라마 "바벨" 협찬
‌2019.SBS드라마 "시크릿부티크"협찬
‌2019.KBS2TV드라마"99억의여자"협찬
‌2020.SBS드라마"브람스를좋아하세요?"협찬
‌2020.KBS2TV드라마"오!삼광빌라!"협찬
2021.SBS드라마"펜트하우스"협찬        
2021.tvn드라마"마인"협찬        

DESIGNER 


T01-메이커-FAQ_복사본-_1_-001_(2).png
francesco sani는 이탈리아의 저명한 건축이자 디자이너입니다 그는 현재 가장 활발하게 활동하는 혁신적인 디자이너 중 한명입니다

T01-메이커-FAQ_복사본-_1_-003_(3).png

 smart farm

 제목을-입력해주세요_-001_(9).png제목을-입력해주세요_-001_(2).png 제목을-입력해주세요_-006.png

‌FACTORY

‌Factory 1
 
‌Factory 2
 
‌‌Factory 3
 
‌Factory 4
 

 C E R T I F I C A T E

Floor Lamp F01

 

Table Lamp T01

 

‌Table Lamp T02

 

‌Table Lamp F03

 

‌Table Lamp T24

 

Adapter

 

 

SMART FARM

제목을-입력해주세요_-006.png
BT01
 
제목을-입력해주세요_-001_(2).png
T09
 
빅토리-50T01_01.jpg
50T01 
 
아우라_레드_00.jpg
T18  
 
새턴-80T01_01.jpg
80T01  
 
뉴문-BT01_01.jpg
46BT01
 
오로라_1.jpg
T24  
 
T03_00.JPG
T03
 
크로스_0.jpg
T02  
 
스피어-T01_01.jpg
T01
 
30T01  러브하트

 

HOUSING

팜트리_0.JPG
F36
 
아이비_01.jpg
F32 
 
BT01_0.jpg
BF01  
 
카라_02.jpg
F30  
 
아크_APS-F01_1000.jpg
F01  
 

P E N D E N T   L A M P

p01 

 

p02  

 

C E I L I N G   L A M P

C03  크라운

 

W A‌‌L ‌L    L A M P

W02  아이즈

 

SMART FARM
TABLE  LAMP  T01 

       Flexible LED                                  
        Product size:D280 * H500MM
       Ra≥80, 3000K  18W 1440lm  
        Material:aluminium+iron+PC
       Color:chrome                              

       Input: 100-240V  50/60Hz      
 Output: 12V  1.5A                
 Standard: KC  EMI  CE  UL
Option: Touch Dimmer   

‌            

TABLE  LAMP  T02

    Flexible LED                                
            Product size: D160*H500MM        
     Ra≥80, 3000K  18W 1440lm  
      Material:aluminium+iron+PC
     Color:chrome                              

Input: 100-240V  50/60Hz 
Output: 12V  1.5A                 
Standard: KC  EMI  CE  UL
Option: Touch Dimmer    
‌                  

TABLE  LAMP  T03

       Flexible LED                                    
       with touch dimmer                   
               Product size: D125*H350MM           
          Ra≥80, 3000K  9W 720lm            
      Material:aluminium+iron+PC
     Color:chrome                              

Input: 100-240V  50/60Hz
 Output: 12V  750mA            
Standard: KC  EMI  CE  UL
‌                

TABLE  LAMP  T24

      Flexible LED                                
              Product size: D200*H560MM        
       Ra≥80, 3000K  24W 1920lm  
        Material:aluminium+iron+PC
       Color:chrome                              

Input: 100-240V  50/60Hz
Output: 12V  1.5A                 
 Standard: KC  EMI  CE  UL
Option: Touch Dimmer    
‌                  

TABLE  LAMP  30T01
‌LOVE HEART

    Flexible LED                                  
         Product size: D165*H235MM      
     Ra≥80, 3000K  6W 480lm        
     Material:aluminium+iron+PC
    Color: pink , satin nickel, red

Input: 100-240V  50/60Hz
Output: 12V  750mA           
Standard: KC  EMI  CE  UL
Option: Touch Dimmer    
‌                 

FLOOR  LAMP  F01

       Flexible LED                                  
        Product size:1600MM                
        Ra≥80, 3000K 18W 1440lm    
        Material:aluminium+iron+PC
      Color:chrome                              

Input: 100-240V  50/60Hz 
 Output: 12V  1.5A                   
Standard: KC  EMI  CE  UL
Option: Touch Dimmer    
‌              

FLOOR  LAMP  F24

       Flexible LED                                  
with touch dimmer            

                                 Product size:L580*W300*H1800MM            
        Ra≥80, 3000K 24W 1920lm    
        Material:aluminium+iron+PC
      Color:chrome                             

Input: 100-240V  50/60Hz 
 Output: 12V  2.0A                   
Standard: KC  EMI  CE  UL
‌                  

PENDENT  LAMP  P01

       Flexible LED                                  
                                  Product size:L1080*W90*H1200MM              
        Ra≥80, 3000K 30W 2400lm    
        Material:aluminium+iron+PC
           Color:satin nickel                           

Input: 100-240V  50/60Hz 
 Output: 24V  2.5A                   
Standard: KC  EMI  CE  UL 
‌                

PENDENT  LAMP  P02

      Flexible LED                                  
        up & down light                         
                     Product size:L1000*W120*1500MM 

                              Incl.1*35W LED 3000K 2500lm                    
        Material:aluminium+iron+PC
      Color:chrome                              

Input: 100-240V  50/60Hz 
 Output: 24V  2.5A                   
Standard: KC  EMI  CE  UL 
‌                 

CEILING  LAMP  C03
CROWN

       Flexible LED                                  
                                   Product size:D680*H800MM                              
        Ra≥80, 3000K ‌40W 3200lm    
        Material:aluminium+iron+PC
            Color:chrom                                      

Input: 100-240V  50/60Hz 
 Output: 24V  2.5A                   
Standard: KC  EMI  CE  UL 
               

WALL  LAMP  W02
EYES

                         Sport lamp LED                                            
                 Product size:                                          
Ra≥80, 3000K 4"6W          
               Material:aluminium+iron+PMMA
            Color:chrom                                      

Input: 100-240V  50/60Hz 
       Output: 24V  500mA                   
Standard: KC  EMI  CE  UL 
                

N E W    P R O D U C T

30T01  LOVE HEART

 

 T20  BLACK PEARL

 

 W02  EYES

 

C03  CROWN

 

W A R R A N T Y

  -  아르케LED 제품의 무상수리 기간은 2년입니다                                                  
 -  고객의 과실 또는 무상수리 기간 이후의 수리는 고객의 비용으로 처리 합니다

C O N T A C T

Phone            :
(+82) 031-999-6777 
평일. AM10시-PM5시(토.일.공휴일 휴무) 
Email              :
mwkim01@naver.com
Address         :
본   점. 경기도 김포시 황금로117 이젠몰405호, 115호
‌공   장. 경기도 부천시 오정로 27-21 
평촌점. 안양시 동안구 평촌동 901-1
쇼   룸. 김포 김포한강11로 442
전송하기

A R C H E   L E D   ‌
‌Shopping mall: www.arche-led.com